2018

Budowa Sali Wiejskiej w miejscowości Zapceń - etap III
Modernizacja i Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Ostrowite gm. Lipnica
Termomodernizacja budynków PSM I i II stopnia I.J. Paderewskiego w Słupsku
Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. M. Zaruskiego w Ustce przy ul. Wróblewskiego 7
Termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku
Termomodernizacja budynku PSM I stopnia im. M. Michalskiego w Lęborku
Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Marynarki Polskiej 83 w Ustce
Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku