2018

Budowa Sali Wiejskiej w miejscowości Zapceń - etap III
Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. M. Zaruskiego w Ustce przy ul. Wróblewskiego 7
Termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku
Termomodernizacja budynku PSM I stopnia im. M. Michalskiego w Lęborku
Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Marynarki Polskiej 83 w Ustce