2017

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce