Termomodernizacja budynków edukacyjnych i użyteczności publicznej w Gminie Kępice