Wykonanie ocieplenia elewacji frontowej budynku przy ul. Książąt Pomorskich 28 w Chojnicach