Wykonanie ocieplenia elewacji na budynku przy ul. Młodzieżowa 21 w Chojnicach