Wykonanie ocieplenia elewacji na budynku przy ul. Spółdzielcza 3 w Chojnicach