Wykonanie ocieplenia elewacji przy ul. Młodzieżowa 23 w Chojnicach