Wykonanie ocieplenia budynku przy ul. Warszawska 29 w Chojnicach