Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce